Hulp voor volwassenen

Praktijk Altum biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar oud. Er wordt zowel zorg binnen de generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ geboden. Het bieden van particuliere zorg (zonder verwijzing) behoort bij Praktijk Altum ook tot de mogelijkheden. U kunt zich bij onze praktijk aanmelden als er vermoedens zijn van angst- en/of stemmingsstoornissen, trauma gerelateerde stoornissen (PTSS), een stoornis binnen het autisme spectrum (ASS), AD(H)D, burn-out gerelateerde klachten en/of persoonlijkheidsproblematiek. Verder behandel ik hulpvragen op seksuologisch gebied.

Het kan ook zijn dat ik u niet kan helpen. Dat geldt bijvoorbeeld in onderstaande gevallen:

  • Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een bekende verstandelijke beperking. Een totaal IQ van 70 hanteren wij in de meeste gevallen als ondergrens.
  • Als uw voornaamste hulpvraag ligt op maatschappelijk gebied (denk aan schulden, financiën, woon- of werkproblemen).
  • Als er bij u sprake is van afhankelijkheid van middelen (alcohol, drugs, medicijnen en/of gameverslaving).
  • Als er bij u sprake is van acute en ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische (deeltijd)behandeling gewenst is. Dit impliceert eveneens dat wij ernstige persoonlijkheidsstoornissen niet kunnen behandelen.
  • Ontbreken van overeenstemming over de afspraken (zoals het niet verschijnen op afspraken of motivatieproblemen).